MDMB

Malý divadelník, 1.díl
Zadání znělo vytvořit něco, co by nenásilnou a pozitivní formou motivovalo rodiče i děti, kteří příjdou na představení do divadla, aby se chovali dle pravidel, která jsou v divadle nastavená. Problémem bylo především jídlo a pití v sále a odpadky, které po představení na místech zůstávaly.
Měla jsem volnou ruku ve zpracování. Rozhodla jsem se proto, že vytvořím jednak text, který by nesl informace, ale zároveň ho doplním ilustracemi, které si děti mohou vybarvit a bude je tak i zajímat, co je v textu psané. Tento materiál by tak mohl sloužit jako prostředek k tomu, aby rodiče s dětmi strávili společně chvilku čtením, kreslením i malou edukací.
Trička pro techniky
Pozvánka

Kalendář pro rok 2017
Kalendář Městského divadla Mladá Boleslav vznikal v návaznosti na krásnou secesní
budovu divadla. Vzory, které jsem použila jako podklad pro jednotlivé měsíce,
vycházejí z architektonických zdobných prvků na divadle. Tyto prvky jsem vyjmula
z kontextu budovy, překreslila a následně použila jako plošný vzor.